Shërbimet

Te gjitha sherbimet Korriere/Postare KOEX i kryen sipas principit “nga dera ne dere”

  • Marrja dhe dorrezimi express e lerave/pakove
  • Shperndarje masive te faturave, ftesave, dokumenteve te ndryshem
  • Shperndarja e Kredit Karteleve
  • Shperndarje me nenshkrim
  • Shperndarje pa nenshkrim