Çmimorja

JO DOKUMENTE – PAKO DOKUMENTE
Sasia në kg Çmimi pa TVSH Sasia në kg Çmimi pa TVSH
Deri 1 3.5 0 – 500 gr 3.5
1– 5 4.5 501 – 2000 gr 4.5
5 — 10 5    
10 — 20 6.5
20 — 30 8
30 — 40 10.5
40 — 50 13
   

 

*Ofertë speciale për biznese dhe institucione

*Te gjitha çmimet janë pa TVSH