Ballina

Korrier Express – KOEX

Përvoja jonë ju mundëson dhe ju lehtëson mënyren e distribuimit të mallërave tuaja në gjithë territorin e Kosovës.  Në qoftëse keni pika shitëse një, dy apo më shumë KOEX mundëson realizimin me kohë të furnizimit me mallërat, materialet nëpër degët tuaja.Me shfrytëzimin e këtij shërbimi Institucionet dhe Kompanitë lehtësohen shumë nga përgjejgësia dhe organizmi i distribuimit me kohë, si dhe nga ana ekonomike lirohen nga shpenzimet e tepërta dhe natyrisht zvogëlojnë uljen e kostos

DËRGESA JUAJ ËSHTË NË DUART E SIGURTA

PËR 24 ORË NË GJITHË TERITORIN E KOSOVËS

 

PSE KOEX ?

 

 • Sepse ne jemi professional, të  përkushtuar dhe të shpejte
 • Sepse me neve kurseni kohën dhe paratë tuaja
 • Sepse ne ua mbajmë brengën e cilit do llojë të dërgesave tuaja që duhet të arrij shpejtë  dhe saktë në piken e arritjes
 • Sepse kostoja e shërbimeve tona nuk janë  të  larta
 • Sepse këtë shërbim e bejnë shumë kompani botërore në vendet e tyre, e tek ne askush!
 • Dorrëzimi në ne një interval kohor të caktuar
 • Gjatë bartjeve, siguri – besim – Kujdes me staf të profesionalizuar
 • Dorrëzimi i dëergesëes nga dera ne derë
 • Përballimi i shpejtë i kërkesave të  klientëve
 • Shërmibi në cdo adresë të  Kosovës
 • Tratjtim të njëjte me institucione dhe individe
 • Keto janë parimet që e përbejnë KOEX me siguri-besim dhe zgjedhje në lëmin e transportit të shpejtë.